Persil Plat
Persil Plat

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Menthe
Menthe

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Ciboulette
Ciboulette

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Coriandre
Coriandre

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Basilic
Basilic

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Aneth
Aneth

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Cerfeuil
Cerfeuil

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Oseille
Oseille

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Estragon
Estragon

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Romarin
Romarin

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Sarriète
Sarriète

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Persil Frisé
Persil Frisé

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Laurier
Laurier

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Sauge
Sauge

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Concombre
Concombre

1 pièce · 400 gr
Origine Pays-Bas · Cat. I · 12

Thym
Thym

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Thym Citron
Thym Citron

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Origan
Origan

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Basilic Rouge
Basilic Rouge

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Marjolaine
Marjolaine

1 botte de 30 gr · 30 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Daikon Cress
Daikon Cress

1 barquette · 20 gr
Origine UE · Cat. I

Champignons Enoki
Champignons Enoki

1 sachet · 100 gr
Origine Corée du Sud · Cat. I

Shimeji blanc
Shimeji blanc

1 sachet · 150 gr
Origine Chine · Cat. I

Shimeji brun
Shimeji brun

1 sachet · 150 gr
Origine Chine · Cat. I

Affila Cress
Affila Cress

1 barquette · 20 gr
Origine UE · Cat. I