Banane Verte
Livré dès samedi
Banane Verte

1 colis · 18,50 Kg
Origine Costa Rica · 2

Livré dès samedi
Banane Jaune
Revient bientôt
Banane Jaune

1 colis · 18,50 Kg
Origine Colombie · 2

Banane Cavendish plateau
Banane Cavendish plateau

1 colis · 17,00 Kg
Origine Colombie · BIO

Banane Cavendish
Banane Cavendish

1 colis · 17,00 Kg
Origine Colombie · BIO

Banane Cavendish plateau ruban
Banane Cavendish plateau ruban

1 colis · 17,00 Kg
Origine Colombie · BIO

Banane Plantain jaune
Banane Plantain jaune

1 colis de 23 kg · 23,00 Kg
Origine Colombie

Banane
Banane

1 colis · 18,50 Kg
Origine Pérou · BIO

Banane Frécinette
Banane Frécinette

1 colis de 3 kg · 3,00 Kg
Origine Équateur

Banane Frécinette
Banane Frécinette

1 colis · 3,00 Kg
Origine Hors UE · Cat. I

Banane Frécinette
Banane Frécinette

1 colis de 3 kg · 3,00 Kg
Origine Colombie