Mâche
Mâche

1 barquette · 150 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Batavia
Batavia

1 pièce · 400 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Feuille de Chêne Rouge
Feuille de Chêne Rouge

1 pièce · 400 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Feuille de Chêne Blonde
Feuille de Chêne Blonde

1 pièce · 400 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Laitue Iceberg
Laitue Iceberg

1 pièce · 400 gr
Origine Espagne · Cat. I

Salade Frisée Fine
Salade Frisée Fine

1 pièce · 400 gr
Origine Espagne · Cat. I

Sucrine Cœur
Sucrine Cœur

1 barquette · 500 gr
Origine Espagne · Cat. I

Salade Roquette
Salade Roquette

1 colis de 8 barquettes de 100gr · 800 gr
Origine Italie · BIO

Salade Mache
Salade Mache

1 colis de 8 barquettes de 100gr · 800 gr
Origine Italie · BIO

Endive Blanche
Endive Blanche

par 1 kg · 1,00 Kg
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Romaine Sachet
Romaine Sachet

1 sac de 2 pièces · 1,00 Kg
Origine Espagne · Cat. I

Salade Mesclun
Salade Mesclun

1 colis · 1,00 Kg
Origine UE

Pousse d'Épinard
Pousse d'Épinard

1 sachet · 1,00 Kg
Origine UE

Roquette
Roquette

1 sachet · 1,00 Kg
Origine UE

Salade de Trévise
Salade de Trévise

par 1 kg · 1,00 Kg
Origine Italie · Cat. I

Epinard Jeune Pousse
Epinard Jeune Pousse

1 colis · 1,00 Kg
Origine France 🇫🇷 · BIO

Endive Rouge
Endive Rouge

par 1 kg · 1,00 Kg
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Mâche
Mâche

1 colis de 12 barquettes · 1,80 Kg
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Mâche
Mâche

1 colis de 12 barquettes · 1,80 Kg
Origine France 🇫🇷

Salade Sucrine
Salade Sucrine

1 colis de 12 pièces · 3,00 Kg
Origine France 🇫🇷 · BIO

Salade Chêne Rouge
Salade Chêne Rouge

1 colis · 3,00 Kg
Origine France 🇫🇷 · Cat. I · 12

Salade Chêne Verte
Salade Chêne Verte

1 colis · 3,00 Kg
Origine France 🇫🇷 · Cat. I · 12

Feuille de chêne rouge
Feuille de chêne rouge

1 colis de 12 pièces · 3,60 Kg
Origine France 🇫🇷

Salade Iceberg
Salade Iceberg

1 colis de 10 pièces · 4,00 Kg
Origine UE

Salade Feuille de Chêne Rouge
Salade Feuille de Chêne Rouge

1 colis de 12 pièces · 4,00 Kg
Origine France 🇫🇷 · BIO