Mini Concombre
Mini Concombre

1 pièce · 150 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Mini Maïs
Mini Maïs

1 barquette · 125 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Mini Pâtisson Jaune
Mini Pâtisson Jaune

1 barquette · 200 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Mini Pâtisson Vert
Mini Pâtisson Vert

1 barquette · 200 gr
Origine Hors UE · Cat. I

Mini Fenouil
Mini Fenouil

1 barquette · 400 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Mini Carotte Orange
Mini Carotte Orange

1 barquette · 400 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Mini Navet
Mini Navet

1 barquette · 400 gr
Origine France 🇫🇷 · Cat. I

Mini concombre
Mini concombre

1 colis · 5,00 Kg
Origine Espagne · Cat. I

Mini Concombre
Mini Concombre

1 colis de 40 pièces · 4,00 Kg
Origine UE · Cat. I