Red oak leaf
Red oak leaf

· 3.60 Kg
Origin France 🇫🇷

Oak leaf krisette
Oak leaf krisette

· 5.40 Kg
Origin France 🇫🇷

Lettuce Asparagus
Lettuce Asparagus

· 12.50 Kg
Origin UE

Green Oak Salad
Green Oak Salad

1 package · 3.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I · 12

Red Oak Salad
Red Oak Salad

1 package · 3.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I · 12

Endive Salad
Endive Salad

1 package · 5.00 Kg
Origin Pays-Bas · BIO

LEADER
LEADER

· 1.80 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

Fine Frisée Salad
Fine Frisée Salad

· 5.00 Kg
Origin UE

Iceberg salad
Iceberg salad

· 4.00 Kg
Origin Espagne · BIO

Salad Coeur de Romaine
Salad Coeur de Romaine

· 5.00 Kg
Origin UE

Mache salad
Mache salad

· 800 gr
Origin Italie · BIO

Arugula salad
Arugula salad

· 800 gr
Origin Italie · BIO

Lamb's lettuce
Lamb's lettuce

· 1.80 Kg
Origin France 🇫🇷

Treviso salad
Treviso salad

1 package · 4.00 Kg
Origin France 🇫🇷

White Endive
White Endive

1 package · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat.Extra

Scarole
Scarole

· 8.00 Kg
Origin France 🇫🇷

Red Endive
Red Endive

· 1.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

White Endive
White Endive

1 package · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

Red Oak Leaf Salad
Red Oak Leaf Salad

· 4.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

Batavia Green Salad
Batavia Green Salad

· 4.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

Green Oak Leaf Salad
Green Oak Leaf Salad

· 4.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

Batavia Red Salad
Batavia Red Salad

· 4.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

Lettuce Salad
Lettuce Salad

· 4.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

GREEN OAK LEAF
GREEN OAK LEAF

· 4.20 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

Sucrine Salad
Sucrine Salad

· 3.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO