Round red radish
Round red radish

· 3.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

PINK RADISH
PINK RADISH

· 4.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

Red Radish Boot
Red Radish Boot

1 bunch · 50 gr
Origin UE · Cat. I · moyen

ORGANIC RED RADISH
ORGANIC RED RADISH

· 3.60 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

Pink Radish Boot
Pink Radish Boot

1 tray · 50 gr
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

Beet
Beet

· 7.00 Kg
Origin UE · BIO

Color Radish
Color Radish

· 4.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

COOKED BEETROOT
COOKED BEETROOT

· 6.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

PURPLE ROUND TURNIP
PURPLE ROUND TURNIP

1 package · 10.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I · 150/250

White Long Radish
White Long Radish

· 15.00 Kg
Origin Autriche · Cat. I

CELERI RAVE
CELERI RAVE

· 17.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

Cooked red beet s/v
Cooked red beet s/v

1 bag · 500 gr
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

Turnip Round
Turnip Round

· 1.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I · 150/250

ORGANIC CELERIAC
ORGANIC CELERIAC

1 package · 8.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

ORGANIC ROUND BLACK RADISH
ORGANIC ROUND BLACK RADISH

1 package · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

ORGANIC YELLOW BEET
ORGANIC YELLOW BEET

1 package · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

Celery root
Celery root

· 1.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

ORGANIC BLACK RADISH
ORGANIC BLACK RADISH

1 package · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Radis Long · BIO

Chioggia beet
Chioggia beet

1 package · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

RAW BEETROOT BULK
RAW BEETROOT BULK

1 package · 10.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Cat. I

Pure Grated Horseradish
Delivered by Thursday
Pure Grated Horseradish

· 200 gr
Origin UE

Delivered by Thursday
Radish Green Meat
Radish Green Meat

1 package · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

Blue Meat Radish
Blue Meat Radish

1 package · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · BIO

Turmeric
Turmeric

· 125 gr
Origin Pérou · Cat. I

Horseradish
Horseradish

1 piece · 200 gr
Origin Autriche · Cat. I