Les photos des produits sont indicatives. Contactez votre vendeur pour obtenir la photo définitive

Ananas extra sweet, colis de 9 pièces

POMONA TERREAZUR

Ref: 2255-1

Connexion

Informations produit

Poids variable Oui
Marque data%3Aimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA%2FIAAAPeCAYAAACvDCF1AAAWZElEQVR42u3ZsQ2AMAxFQa%2FrrbxbBoEaAhUiMuJO%2Bg0FhbunxBhjMzMzMzMzM7N%2By8xp4TBmZmZmZmZmQt7MzMzMzMzMhLyZmZmZmZmZkHccMzMzMzMzMyFvZmZmZmZmZkLezMzMzMzMTMjfDwAAAFijqg4T8gAAACDkAQAAACEPAAAAQv55yAcAAADwCi%2FyAAAA8PcXeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkAQAAACEPAAAACHkAAAAQ8gAAAICQBwAAAIQ8AAAACHkAAABAyAMAAABCHgAAAIQ8AAAAIOQBAAAAIQ8AAABCHgAAABDyAAAAgJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEPAAAACDkAQAAACEPAAAAQh4AAAAQ8gAAAICQBwAAACEPAAAACHkAAABAyAMAAICQBwAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAMAAABCHgAAABDyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkAcAAACEPAAAACDkAQAAQMgDAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkAQAAACEPAAAACHkAAAAQ8gAAAICQBwAAAIQ8AAAACHkAAABAyAMAAABCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPIAAACAkAcAAACEPAAAAAh5AAAAQMgDAAAAQh4AAACEPAAAACDkAQAAACEPAAAAQh4AAAAQ8gAAAICQBwAAACEPAAAACHkAAABAyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEIeAAAAEPIAAACAkAcAAAAhDwAAAAh5AAAAQMgDAACAkAcAAACEPAAAACDkAQAAQMgDAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkAQAAACEPAAAACHkAAAAQ8gAAAICQBwAAACEv5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAhLyQBwAAACEPAAAACHkAAAAQ8kIeAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIC3kAAAAQ8gAAAICQBwAAACEv5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAhLyQBwAAACEPAAAACHkAAAAQ8kIeAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIC3kAAAAQ8gAAAICQBwAAACEv5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAhLyQBwAAACEPAAAACHkAAAAQ8kIeAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIC3kAAAAQ8gAAAICQBwAAACEv5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAhLyQBwAAACEPAAAACHkAAAAQ8kIeAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIC3kAAAAQ8gAAAICQBwAAACEv5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAhLyQBwAAACEPAAAACHkAAAAQ8kIeAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIC3kAAAAQ8gAAAICQBwAAACEv5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAhLyQBwAAACEPAAAACHkAAAAQ8kIeAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5AEAAAAhDwAAAAh5AAAAEPIAAACAkAcAAACEPAAAAAh5AAAAQMgDAAAAQh4AAACEPAAAACDkAQAAACEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeSEPAAAAQh4AAAAQ8gAAACDkhTwAAAAIeQAAAEDIAwAAgJAX8gAAACDkAQAAACEPAAAAQl7IAwAAgJAHAAAAhDwAAAAIeQAAAEDIAwAAAEIeAAAAhDwAAAAg5AEAAAAhDwAAAEIeAAAAEPIAAACAkAcAAAAhDwAAAAh5AAAAQMgDAACAkAcAAACEPAAAACDkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIS%2FkAQAAQMgDAAAAQh4AAACEvJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyQh4AAACEPAAAACDkAQAAQMgLeQAAABDyAAAAgJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAAEDIAwAAgJAHAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5AEAAAAhDwAAAAh5AAAAEPIAAACAkAcAAACEPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOSFPAAAAAh5AAAAQMgDAACAkBfyAAAAIOQBAAAAIQ8AAABCXsgDAACAkAcAAACEPAAAAAh5IQ8AAABCHgAAABDyAAAAIOQBAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyAAAAgJAHAAAAhDwAAAAIeQAAAEDIAwAAAEIeAAAAhDwAAAAg5AEAAAAhDwAAAEIeAAAAEPIAAACAkAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIS8kAcAAAAhDwAAAAh5AAAAEPJCHgAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAt5AAAAEPIAAACAkAcAAAAhL%2BQBAABAyAMAAABCHgAAAIQ8AAAAIOQBAAAAIQ8AAABCHgAAABDyAAAAgJAHAAAAIQ8AAAAIeQAAAEDIAwAAgJAHAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQF%2FIAAAAg5AEAAAAhDwAAAEJeyAMAAICQBwAAAIQ8AAAACHkhDwAAAEIeAAAAEPIAAAAg5IU8AAAACHkAAABAyAMAAICQBwAAAIQ8AAAAIOQBAABAyAMAAABCHgAAABDyAAAAIOQBAAAAIQ8AAAAIeQAAABDyAAAAgJAHAAAAhDwAAAAIeQAAAEDIAwAAAEIeAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIC3kAAAAQ8gAAAICQBwAAACEv5AEAAEDIAwAAAEIeAAAAhLyQBwAAACEPAAAACHkAAAAQ8kIeAAAAhDwAAAAg5AEAAEDIC3kAAAAQ8gAAAICQBwAAACEv5AEAAEDIAwAAAG1C%2FvwTMzMzMzMzM1szIW9mZmZmZmYm5M3MzMzMzMxMyJuZmZmZmZkJ%2BTnkrz6amZmZmZmZWc8JeTMzMzMzMzMhb2ZmZmZmZmZC3szMzMzMzEzIO4KZmZmZmZmZkDczMzMzMzMzIW9mZmZmZmYm5M3MzMzMzMzsE9sBdXwZXQCtxrUAAAAASUVORK5CYII%3D
Catégorie (norme UNECE) Catégorie I