Crème Fraiche MLC 30
Crème Fraiche MLC 30

1 jar of 20 cl · 200 gr
Origin France 🇫🇷

THICK FRESH CREAM 30%.
THICK FRESH CREAM 30%.

1 jar · 1.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Bourg Fleuri

Whipped cream
Whipped cream

1 piece · 500 gr
Origin France 🇫🇷 · Isigny Sainte-Mère

VEGETOP CREAM
VEGETOP CREAM

· 6.00 L
Origin France 🇫🇷 · Debic

Thick Cream 30% (fresh)
Thick Cream 30% (fresh)

1 bucket · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Bourg Fleuri

30% UHT Cream
30% UHT Cream

· 6.00 L
Origin France 🇫🇷 · Flory/ Bourg Fleuri

Liquid cream 35%.
Liquid cream 35%.

1 package of 6 or 6 L · 6.00 L
Origin UE

Creme Isigny Sainte Mere
Delivered by Tuesday
Creme Isigny Sainte Mere

1 bucket · 5.00 Kg
Origin France 🇫🇷 · Fromagerie Isigny Sainte Mère · AOP

Delivered by Tuesday
Liquid cream UHT 18% MG
Liquid cream UHT 18% MG

· 12.00 L

18% fat-free UHT cream
18% fat-free UHT cream

· 12.00 L
Origin France 🇫🇷 · ABC PEYRAUD

UHT 30% liquid cream
UHT 30% liquid cream

1 pack of 12 or 12 L · 12.00 L
Origin France 🇫🇷 · ABC PEYRAUD